۱۳۹۹/۰۸/۲۳

جایگاه مستضعفین در دیدگاه امام خمینی و رهبر انقلاب

یک دوگانه های دیگری بود قبل از انقلاب اسلامی ما، نسبت به آنچه که دشمن داشت، و نوع نگاهی که ما به مستضعفین و محرومین […]