شماره پنج-فوری-کارت ملی

بسم الله الرحمن الرحیم
اطلاعیه شماره ۵ ستاد راهیان نور شهید احمدرضا احدی

با توجه به ابلاغ قوانین جدید در خصوص لزوم ارائه ی کپی کارت ملی جهت صدور بیمه‌ی اردو های دانشگاهی خواهشمند است کارت ملی خود را تا پایان وقت اداری پنجشنبه(ساعت دوازده) به شناسه تلگرام telegram.me/rahiyannoor94
ارسال کنید.
لازم به ذکر است درصورت عدم ارائه کارت ملی، بیمه سفر صادر نخواهد شد و شخص مذکور از همراهی اردو باز خواهد ماند.

با تشکر
ستاد راهیان نور شهید احمدرضا احدی